Łatwiejszy kontakt elektroniczny z urzędami

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące elektronicznego kontaktu z urzędami. Nowelizacja ustawy o informatyzacji m.in. zrównuje dokument elektroniczny z papierowym. Ma to umożliwić szybszy kontakt obywatela z urzędem.
- Dzięki ustawie o informatyzacji droga normalna, urzędowa, zostanie zrównana z drogą elektroniczną. Jeżeli obywatel wybierze drogę elektroniczną w kontakcie z urzędem, to urząd także będzie miał obowiązek mu odpowiedzieć drogą elektroniczną. To oznacza, że skany wreszcie będą traktowane jako dokument. To jest niesłychanie ważna zmiana, bo może doprowadzić do tego, że łatwiej będzie kontaktować się w sposób elektroniczny z urzędem – tłumaczy Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji. Nowelizacja wprowadza szerokie ułatwienia dla obywateli w kontaktach z administracją, czytamy w interia.pl. Przede wszystkim, e-dokumenty zaczną być traktowane na równi z dokumentami papierowymi, co jest najważniejszą zmianą. Nastąpi również funkcjonowanie profilu zaufanego nie tylko w urzędach, jak to było dotychczas, ale też na poczcie i w bankach. Profil zaufany oznacza używanie podpisu elektronicznego w kontaktach z instytucjami publicznymi. Ponadto nastąpi znaczne uproszczenie e-formularzy, a skrzynki podawcze każdego urzędu będą działać na takich samych zasadach. – Im więcej tego typu rozwiązań, tym Polska staje się bardziej konkurencyjna, oszczędzamy pieniądze i zwiększamy wzrost gospodarczy. Ustawa pomoże w kontakcie obywatela z urzędem i stworzy taki partnerski układ, ale ministerstwo prowadzi mnóstwo innych działań, mających doprowadzić do szybszego rozwoju gospodarki. Na przykład zachęty dotyczące handlu w internecie – mówi Trzaskowski. Polska nawet po wprowadzeniu tej nowelizacji jest znacznie opóźniona w rozwoju e – administracji w porównaniu z innymi krajami UE. Przykładowo, w rankingu ONZ z 2012 r. oceniającym wykorzystanie internetu przez rząd, Polska plasuje się na 46 miejscu, podczas gdy Wielka Brytania zajmuje miejsce trzecie, ustępując jedynie Holandii i Korei Południowej. Na wyspach wspólna strona agend rządowych www.gov.uk zawiera informacje o świadczeniach, podatkach, oświacie, obywatelstwie, prawie jazdy itd. i sposobach komunikowania się z rządowymi agendami. Zastosowanie technologii informatycznych pomyślane jest w Wielkiej Brytanii jako sposób na podniesienie jakości usług rządowych i zmniejszenie kosztów administracji. Dodatkowo e-administracja jest ważną gałęzią gospodarki i stanowi ok. 1 proc. brytyjskiego PKB (ok. 15 mld funtów rocznie).

Więcej: mac.gov.pl